OPREMA ZA PRERADU MINERALNOG AGREGATA - POSTROJENJA

POSTROJENJA ZA PRANJE
I PROSIJAVANJE

Postrojenje za pranje
i separaciju

Skica postrojenja

Postrojenje za drobljenje
i separaciju

Skica postrojenja

DROBILIŠNA
POSTROJENJA

Postrojenje za drobljenje
i separaciju

Skica postrojenja

Postrojenje za reciklažu
frezanog asfalta

Skica postrojenja

PROČIŠĆAVANJE VODE
I RECIKLAŽA

Postrojenje za pročišćavanje
otpadne vode

Skica postrojenja

Dekanter
i filter-presa

Skica postrojenja