OPREMA ZA PRERADU MINERALNOG AGREGATA - STROJEVI

STROJEVI ZA PRANJE
I PROSIJAVANJE

DROBILICE
I MLINOVI

OSTALA PRIPADNA
I DODATNA OPREMA

Pjeskolov

Vibrosito
+ Hidrociklon

Hidrociklon
sa cjedilom

Čeljusna
drobilica

Cjedilo

Mlin s udarnim
gredama

Vibrododavač