POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BETONSKIH PROIZVODA

POSTROJENJA
ZA PROIZVODNJU
BETONSKE GALANTERIJE

Postrojenje za cijevi
i betonsku galanteriju

Skica postrojenja

Postrojenje za betonske
blokove i opločnike

Skica postrojenja

Postrojenje za opločnike
i betonske rubnjake

Skica postrojenja

Kompaktno postrojenje za betonske
blokove i opločnjake

Skica postrojenja

POSTROJENJA
ZA PROIZVODNJU
BETONSKIH ELEMENATA

Postrojenje za automatsku
proizvodnju betonskih okana

Skica postrojenja

KOMPONENTE
POSTROJENJA

Okretni vagonet
za beton

Vagonet za beton sa
zatvaračem za ispust

Oprema za lijevanje
u kalupe

Colormix sistem za
bojenje opločnjaka